Plans i Preus

VisualTime ZERO

0
0
 • La solució gratuïta per complir el Registre Obligatori de la Jornada Laboral

 • Fins a 30 empleats
 • Control Horari
 • APP Mobile
 • Informes i KPIs de RRHH

VisualTime One

2,5
2,5
 • Gestió centralitzada per a petita i mitjana empresa

 • Fins a 150 empleats
 • Gestió Documental
 • Comunicació interna
 • Gestor de Vacances i Absències
 • Teletreball i models híbrids

VisualTime Advanced

Consulta Preu
Consulta Preu
 • Gestió del Temps, Personal i Talent per prendre decisions globals

 • Il·limitats
 • Gestió de visites
 • People Analytics
 • Productivitat
 • Teletreball i models híbrids

VisualTime Premium

Consulta Preu
Consulta Preu
 • Plataforma de Gestió 360 - Temps, Persones i Talent

 • Il·limitats
 • Planificador Intel·ligent
 • Avaluació de l'Acompliment
 • Gestió de formació
 • Teletreball i models híbrids

Si pertanys a una ONG o Centre Educatiu, escriu-nos i t’informarem dels fons que destinem i de les tarifes especials que tenim per a tu. Contacta amb nosaltres .

Compara totes les funcionalitats de cada modalitat

 • Empleats
 • Gestió del temps
 • Control horari
 • APP Mobile
 • Who is working
 • Geolocalització + foto
 • Gestor vacances
 • Permisos i Absències
 • Gestió de l'absentisme
 • Gestió de torns
 • Planificador Intel·ligent
 • Smart Alerts
 • Productivitat
 • Centres de Costos
 • Control d'accessos
 • Gestió de visites
 • API integració
 • Terminals biomètrics

VisualTime ZERO

 • Fins a 30 empleats
  empleats
 • Gestió del temps

 • Control horari
 • APP Mobile
 • Who is working
 • Geolocalització + foto
 • Gestor vacances
 • Permisos i Absències
 • Gestió de l'absentisme
 • Gestió de torns
 • Planificador Intel·ligent
 • Smart Alerts
 • Productivitat
 • Centres de Costos
 • Control d'accessos
 • Gestió de visites
 • API integració
 • Terminals biomètrics

VisualTime One

 • Fins a 150 empleats
  Empleados
 • Gestió del temps

 • Control horari
 • APP Mobile
 • Who is working
 • Geolocalització + foto
 • Gestor vacances
 • Permisos i Absències
 • Gestió de l'absentisme
 • Gestió de torns
 • Planificador Intel·ligent
 • Smart Alerts
 • Productivitat
 • Centres de Costos
 • opcional
  Control d'accessos
 • Gestió de visites
 • API integració
 • Terminals biomètrics

VisualTime Advanced

 • Il·limitats
  Empleats
 • Gestió del temps

 • Control horari
 • APP Mobile
 • Who is working
 • Geolocalització + foto
 • Gestor vacances
 • Permisos i Absències
 • Gestió de l'absentisme
 • Gestió de torns
 • Planificador Intel·ligent
 • Smart Alerts
 • opcional
  Productivitat
 • Centres de Costos
 • opcional
  Control d'accessos
 • opcional
  Gestió de visites
 • API integració
 • Terminals biomètrics

VisualTime Premium

 • Il·limitats
  Empleats
 • Gestió del temps

 • Control horari
 • APP Mobile
 • Who is working
 • Geolocalització + foto
 • Gestor vacances
 • Permisos i Absències
 • Gestió de l'absentisme
 • Gestió de torns
 • opcional
  Planificador Intel·ligent
 • Smart Alerts
 • opcional
  Productivitat
 • Centres de Costos
 • opcional
  Control d'accessos
 • opcional
  Gestió de visites
 • API integració
 • Terminals biomètrics

 • Gestió de persones
 • Portal del RRHH
 • Control de Aforament
 • Expedient HR
 • Comunicació interna
 • Organigrama organització
 • Rols, permisos, validacions (workflow)
 • Gestió documental
 • Distribució de nòmines
 • Signatura electrònica
 • Informes i KPI de RRHH
 • Genius People Analytics BI
 • To do it
 • PRL

VisualTime ZERO

 • Gestió de persones

 • Portal del RRHH
 • Portal del RRHH
 • Expediente HR
 • Comunicación interna
 • Organigrama organización
 • Roles, permisos, validaciones (workflow)
 • Gestión documental
 • Distribución de nóminas
 • Firma electrónica
 • Informes y KPI de RRHH
 • Genius People Analytics BI
 • To do it
 • PRL

VisualTime One

 • Gestió de persones

 • Portal de RRHH
 • PRL
 • Expediente HR
 • 1 Gb
  Comunicación interna
 • Organigrama organización
 • Roles, permisos, validaciones (workflow)
 • 1 Gb
  Gestión documental
 • Distribución de nóminas
 • Firma electrónica
 • Informes y KPI de RRHH
 • Informes y KPI de RRHH
 • To do it
 • PRL

VisualTime Advanced

 • Gestió de persones

 • Portal de RRHH
 • Portal de RRHH
 • Expediente HR
 • 2 Gb
  Comunicación interna
 • Organigrama organización
 • Roles, permisos, validaciones (workflow)
 • 2 Gb
  Gestión documental
 • Distribución de nóminas
 • Firma electrónica
 • Informes y KPI de RRHH
 • Genius People Analytics BI
 • To do it
 • PRL

VisualTime Premium

 • Gestió de persones

 • Portal del RRHH
 • Portal del RRHH
 • Expediente HR
 • 2 Gb
  Comunicación interna
 • Organigrama organización
 • Roles, permisos, validaciones (workflow)
 • 2 Gb
  Gestión documental
 • Distribución de nóminas
 • Firma electrónica
 • Informes y KPI de RRHH
 • Genius People Analytics BI
 • To do it
 • PRL

 • Gestió del talent
 • Onboarding
 • Avaluació de l'exercici
 • Enquestes de RRHH
 • Gestió de formació

VisualTime ZERO

 • Gestió del talent

 • Onboarding
 • Avaluació de l'exercici
 • Enquestes de RRHH
 • Gestió de formació

VisualTime One

 • Gestió del talent

 • Onboarding
 • Avaluació de l'exercici
 • Enquestes de RRHH
 • Gestió de formació

VisualTime Advanced

 • Gestió del talent

 • Onboarding
 • Avaluació de l'exercici
 • Enquestes de RRHH
 • Gestió de formació

VisualTime Premium

 • Gestió del talent

 • Onboarding
 • Avaluació de l'exercici
 • Enquestes de RRHH
 • Gestió de formació

Vols saber tot el que pots fer amb VisualTime ?

Personalitzarem una demo gratis segons les teves necessitats, objectius i disponibilitat.