Plans i Preus

VisualTime ZERO

0
0
 • Solució gratuïta per a complir amb el Registre Obligatori de la Jornada

 • Fins a 30 empleats
 • Control Horari
 • APP Mobile
 • Informes de RRHH

VisualTime One HR

2,5
2,5
 • Ideal per a la gestió del temps

 • Registre de la jornada
 • VisualTime Portal
 • Gestió de vacances i torns
 • Gestió documental i signatura digital
 • Enquestes de RRHH

VisualTime Advanced

Consulta Preu
Consulta Preu
 • Ideal per a pimes

 • Inclou VisualTime One HR i a més:
 • Gestió de Torns
 • Horaris flotants
 • Múltiples convenis
 • Analítica de Datos avanzada

VisualTime Hybrid

Consulta Preu
Consulta Preu
 • El més popular

 • Inclou VisualTime Advance i a més:
 • Gestió del teletreball i models híbrids
 • Control d'aforament
 • Múltiples convenis
 • Analítica de Datos avanzada

VisualTime Premium HR

Consulta Preu
Consulta Preu
 • Més enllà de la gestió del temps i persones, inclou gestió del talent

 • Inclou VisualTime Advance HR i a més:
 • Planificació per llocs
 • RealCost
 • Avaluació de l'acompliment, KPIs i OKR
 • Gestió de la formació

Si pertanys a una ONG o Centre Educatiu, escriu-nos i t’informarem dels fons que destinem i de les tarifes especials que tenim per a tu. Contacta amb nosaltres .

Compara totes les funcionalitats de cada modalitat

 • Empleats
 • Gestió del temps
 • Control horari
 • APP Mobile
 • Who is working
 • Geolocalització + foto
 • Gestor vacances
 • Permisos i Absències
 • Gestió de l'absentisme
 • Gestió de torns
 • Planificador Intel·ligent
 • Teletreball i models híbrids
 • Control d'aforament
 • Portal de l'empleat
 • Smart Alerts
 • Productivitat
 • Centres de Costos
 • Control d'accessos
 • Gestió de visites
 • API integració
 • Terminals biomètrics

VisualTime ZERO

 • Fins a 30 empleats
  empleats
 • Gestió del temps

 • Control horari
 • APP Mobile
 • Who is working
 • Geolocalització + foto
 • Gestor vacances
 • Permisos i Absències
 • Gestió de l'absentisme
 • Gestió de torns
 • Planificador Intel·ligent
 • Planificador Intel·ligent
 • Planificador Intel·ligent
 • Planificador Intel·ligent
 • Smart Alerts
 • Productivitat
 • Centres de Costos
 • Control d'accessos
 • Gestió de visites
 • API integració
 • Terminals biomètrics

VisualTime One HR

 • Il·limitats
  Empleados
 • Gestió del temps

 • Control horari
 • APP Mobile
 • Who is working
 • Geolocalització + foto
 • Gestor vacances
 • Permisos i Absències
 • Gestió de l'absentisme
 • Gestió de torns
 • Planificador Intel·ligent
 • Smart Alerts
 • Productivitat
 • Smart Alerts
 • Smart Alerts
 • Productivitat
 • Centres de Costos
 • opcional
  Control d'accessos
 • Gestió de visites
 • API integració
 • Terminals biomètrics

VisualTime Advanced

 • Il·limitats
  Empleats
 • Gestió del temps

 • Control horari
 • APP Mobile
 • Who is working
 • Geolocalització + foto
 • Gestor vacances
 • Permisos i Absències
 • Gestió de l'absentisme
 • Gestió de torns
 • Planificador Intel·ligent
 • Smart Alerts
 • Smart Alerts
 • Smart Alerts
 • Smart Alerts
 • opcional
  Productivitat
 • Centres de Costos
 • opcional
  Control d'accessos
 • opcional
  Gestió de visites
 • API integració
 • Terminals biomètrics

VisualTime Hybrid

 • Il·limitats
  Empleats
 • Gestió del temps

 • Control horari
 • APP Mobile
 • Who is working
 • Geolocalització + foto
 • Gestor vacances
 • Permisos i Absències
 • Gestió de l'absentisme
 • Gestió de torns
 • Planificador Intel·ligent
 • Smart Alerts
 • Smart Alerts
 • Smart Alerts
 • Smart Alerts
 • opcional
  Productivitat
 • Centres de Costos
 • opcional
  Control d'accessos
 • opcional
  Gestió de visites
 • API integració
 • Terminals biomètrics

VisualTime Premium HR

 • Il·limitats
  Empleats
 • Gestió del temps

 • Control horari
 • APP Mobile
 • Who is working
 • Geolocalització + foto
 • Gestor vacances
 • Permisos i Absències
 • Gestió de l'absentisme
 • Gestió de torns
 • opcional
  Planificador Intel·ligent
 • Planificador Intel·ligent
 • Planificador Intel·ligent
 • Planificador Intel·ligent
 • Smart Alerts
 • opcional
  Productivitat
 • Centres de Costos
 • opcional
  Control d'accessos
 • opcional
  Gestió de visites
 • API integració
 • Terminals biomètrics

 • Gestió de persones
 • Portal del Manager
 • Expedient HR
 • Comunicació interna
 • Organigrama organització
 • Rols, permisos, validacions (workflow)
 • Gestió documental
 • Distribució de nòmines
 • Signatura electrònica
 • KPIs i OKR
 • People Analytics BI
 • To do it
 • PRL

VisualTime ZERO

 • Gestió de persones

 • Portal del RRHH
 • Expediente HR
 • Comunicación interna
 • Organigrama organización
 • Roles, permisos, validaciones (workflow)
 • Gestión documental
 • Distribución de nóminas
 • Firma electrónica
 • Firma electrónica
 • Genius People Analytics BI
 • To do it
 • PRL

VisualTime One HR

 • Gestió de persones

 • Portal de RRHH
 • Expediente HR
 • 1 Gb
  Comunicación interna
 • Organigrama organización
 • Roles, permisos, validaciones (workflow)
 • 1 Gb
  Gestión documental
 • Distribución de nóminas
 • Informes y KPI de RRHH
 • Firma electrónica
 • Informes y KPI de RRHH
 • To do it
 • PRL

VisualTime Advanced

 • Gestió de persones

 • Portal de RRHH
 • Expediente HR
 • 2 Gb
  Comunicación interna
 • Organigrama organización
 • Roles, permisos, validaciones (workflow)
 • 2 Gb
  Gestión documental
 • Distribución de nóminas
 • Informes y KPI de RRHH
 • Firma electrónica
 • Genius People Analytics BI
 • To do it
 • PRL

VisualTime Hybrid

 • Gestió de persones

 • Portal de RRHH
 • Expediente HR
 • 2 Gb
  Comunicación interna
 • Organigrama organización
 • Roles, permisos, validaciones (workflow)
 • 2 Gb
  Gestión documental
 • Distribución de nóminas
 • Informes y KPI de RRHH
 • Firma electrónica
 • Genius People Analytics BI
 • To do it
 • PRL

VisualTime Premium HR

 • Gestió de persones

 • Portal del RRHH
 • Expediente HR
 • 2 Gb
  Comunicación interna
 • Organigrama organización
 • Roles, permisos, validaciones (workflow)
 • 2 Gb
  Gestión documental
 • Distribución de nóminas
 • Firma electrónica
 • Informes y KPI de RRHH
 • Genius People Analytics BI
 • To do it
 • PRL

 • Gestió del talent
 • Onboarding
 • Avaluació de l'exercici
 • Enquestes de RRHH
 • Gestió de formació

VisualTime ZERO

 • Gestió del talent

 • Onboarding
 • Avaluació de l'exercici
 • Enquestes de RRHH
 • Gestió de formació

VisualTime One HR

 • Gestió del talent

 • Onboarding
 • Avaluació de l'exercici
 • Enquestes de RRHH
 • Gestió de formació

VisualTime Advanced

 • Gestió del talent

 • Onboarding
 • Avaluació de l'exercici
 • Enquestes de RRHH
 • Gestió de formació

VisualTime Hybrid

 • Gestió del talent

 • Onboarding
 • Avaluació de l'exercici
 • Enquestes de RRHH
 • Gestió de formació

VisualTime Premium HR

 • Gestió del talent

 • Onboarding
 • Avaluació de l'exercici
 • Enquestes de RRHH
 • Gestió de formació

Vols saber tot el que pots fer amb VisualTime ?

Personalitzarem una demo gratis segons les teves necessitats, objectius i disponibilitat.